Mirek Hoffmann: Balada o Boot hill

"...už má dohráno,
zaplatil daň,
teď má ustláno,
kryje ho stráň."